AN-reformen träder i kraft 1.1.2025

Sysselsättningsreformen på svenska

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangsstad
Kuntatv
Arrangör
Kommunförbundet

När arbets- och näringstjänsterna (AN) överförs till kommunerna i början av år 2025 blir offentlig service som stöder ökad sysselsättning och företagens tillväxt en del av kommunens sysselsättnings- och livskraftsuppgifter. 

Den 31.3 kl. 9-10 går vi tillsammans med Arbets- och näringsministeriet och Kommunförbundets sakkunniga igenom vad reformen innebär för kommunerna. Informationen sänds via Kunta.TV.

Emilia Mattsson

Emilia Mattsson Nortamo

Utvecklingschef
Svenska enheten, Svenska teamet
+358 9 771 2289, +358 50 598 8594
Ansvarsområden
  • intressebevakning och utveckling av service för våra svensk- och tvåspråkiga kommuner
  • stärkande av tvåspråkigheten i Kommunförbundets utvecklingsprojekt
  • koordinering av nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner samt sekreterare för svenska delegationen
Läs mer om dessa teman