AN-reformen träder i kraft 1.1.2025

Sysselsättningsreformen på svenska

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangsstad
Kuntatv
Arrangör
Kommunförbundet

När arbets- och näringstjänsterna (AN) överförs till kommunerna i början av år 2025 blir offentlig service som stöder ökad sysselsättning och företagens tillväxt en del av kommunens sysselsättnings- och livskraftsuppgifter. 

Den 31.3 kl. 9-10 går vi tillsammans med Arbets- och näringsministeriet och Kommunförbundets sakkunniga igenom vad reformen innebär för kommunerna. Informationen sänds via Kunta.TV.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.