21.3.2024 kl. 13-13.30

Integrationsdialog – för dig som jobbar med integration

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangstyp
On-line training
Arrangör
Svenska teamet

Jobbar du med integration i en kommun eller i en organisation? Välkommen med på Kommunförbundets svenskspråkiga nätverksträff Integrationsdialog. Träffen arrangeras av Kommunförbundets projekt ”Integration på svenska” och hålls en gång per månad på Teams. 

Till vår första träff den 21.3.2024 kl. 13-13.30 välkomnar vi Anna Bruun, konsultativ tjänsteman från avdelningen för arbetskraftsinvandring och integration vid Arbets- och näringsministeriet. Anna Bruun kommer att berätta om totalreformen av integrationslagen Koto24. Kom med och få en djupare förståelse av hur reformen påverkar våra kommuner när den verkställs!

Anmäl dig redan idag! Tipsa också gärna dina kollegor om träffen!

Vad är Integrationsdialog?

Integrationsdialog är en svenskspråkig nätverksträff för alla som är involverade i integrationsarbetet. Vi samlas en gång per månad på Teams för att få information om ämnen och frågeställningar som är aktuella i det konkreta integrationsarbetet i våra tvåspråkiga kommuner. 

– Jag hoppas att Integrationsdialog blir ett interaktivt forum där vi öppet kan diskutera och dela erfarenheter av integration på svenska. Tillsammans kan vi lära oss av varandra och hitta nya, innovativa sätt att främja integration och inkludering i Svenskfinland, säger Veronika Ekman, som leder Kommunförbundets projekt Integration på svenska.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.