17.1.2024

Kaffe med Uffe: Hur attraktiva är kommunerna och välfärdsområdena som arbetsgivare?

-

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangstyp
On-line training
Arrangör
Svenska teamet

Kommun- och välfärdssektorn med ca 450 000 anställda är Finlands största enskilda arbetsgivarsektor. Men hur attraktivt är det att jobba i branschen? Klarar sig kommuner och välfärdsområden med inhemsk arbetskraft?

Allt fler kommuner och välfärdsområden sliter med sin kompetensförsörjning. Det är brist på lärare inom den grundläggande utbildning och inom småbarnspedagogiken och brist på experter inom markanvändning och planläggning i kommunerna. Det behövs fler städare och köksor i kommunerna och fler socialarbetare, sjukvårdare och läkare i välfärdsområdena.

Vad kan kommunerna och välfärdsområdena göra för att höja sin attraktionskraft som arbetsgivare? 

Ulf Stenman har bjudit in KT:s förhandlingsdirektör Henrika Nybondas-Kangas till ett morgonkaffe där temat är kommuner och välfärdsområden som arbetsgivare. 

KT är en arbetsgivarorganisation för kommunerna och välfärdsområdena, som bevakar kommunernas, samkommunernas och välfärdsområdenas intressen på arbetsmarknaden.

KT har nyligen gjort en kartläggning av belöningsformer och trender i kommuner och välfärdsområden och tittat närmare på hur intresset för att rekrytera internationellt ökar bland arbetsgivarna på den offentliga sektorn. 

Helsingfors planerar att rekrytera personal till småbarnspedagogiken från Spanien medan Birkalands välfärdsområde numera har ca 100 anställda som rekryterats internationellt, från bland annat Filippinerna och Indien. De flesta har en examen inom social- och hälsovård från sitt hemland.

På agendan under morgonkaffet står även arbets- och näringsreformen AN2024 och reformens inverkan på kommunernas uppgifter.  

Häng med på årets första Kaffe med Uffe den 17 januari kl. 8.30-9.00!

Läs mer:

Vad är Kaffe med Uffe?

Kaffe med Uffe är ett digitalt morgonkaffe med Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundets svenska verksamhet, och hans gäster!

En gång per månad bjuder Uffe och hans team kommunerna i Svenskfinland på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams. Är du kommunalt anställd eller förtroendevald – välkommen med!

Under den halvtimme långa ”kaffepausen” tar vi upp frågor, som är aktuella i Kommunförbundets intressebevakning.

Att delta i Kaffe med Uffe kostar ingenting, men kräver förhandsanmälan.

Anmäl dig här!

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman