29.5.2024

Kaffe med Uffe: Kommunernas statsandelssystem förnyas - Arto Sulonen utredare

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangstyp
On-line training
Arrangör
Svenska teamet

När reformen av social- och hälsovården genomfördes havererade vårt statsandelssystem. Kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen har därför tillsatt en beredningsgrupp för beredningen av en reform av statsandelssystemet för kommunal basservice. 

Målet är att reformera statsandelssystemet och öka systemets begriplighet och transparens. Utgångspunkten för reformen är att den ska vara kostnadsneutral för staten, det handlar om en omfördelning av statsandelarna mellan kommunerna. En del blir vinnare, andra blir förlorare.

Kommunförbundets tidigare direktör Arto Sulonen är utsedd till utredare för beredningen av reformen, ett uppdrag som pågår till och med juni 2025. 

I Kaffe med Uffe den 29 maj kl. 8.30-9.00 diskuterar Ulf Stenman med Arto Sulonen om hans uppdrag och om behovet att förnya statsandelssystemet för att bättre motsvara kommunernas nuvarande uppgifter. 

Kom med!

Vad är Kaffe med Uffe?

Drick ditt morgonkaffe tillsammans med Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundets svenska verksamhet, och hans gäster!

En gång per månad bjuder Uffe och hans team kommunerna i Svenskfinland på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe via Teams. Är du kommunalt anställd eller förtroendevald - välkommen med och diskutera! 

Under den halvtimme långa sitsen tar vi upp ett eller ett par frågor, som är aktuella i Kommunförbundets intressebevakning. 

Anmäl ditt intresse för att delta i de virtuella träffarna

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.