Landskapsförbunden

Internationell verksamhet

Landskapsförbunden sköter de internationella ärenden och kontakter som är förknippade med förbundens uppgifter. Utöver det traditionella nordiska samarbetet har den internationella interaktionen ökat i Europa och Ryssland och också i bland annat  Sydostasien och Kina. Landskapsförbunden är med om att både utveckla och verkställa EU:s regionalpolitik. Förbunden utarbetar för sina områden de program som behövs för stöd som Europeiska unionens strukturfonder beviljar och är också med om att realisera dem genom sina finansieringsbeslut.

I och med att Regionkommittén (Committee of the Regions) inledde sin verksamhet i början av 1994 fick de lokala och regionala kommunala aktörerna en officiell representation i Europeiska unionen i stället för en statlig myndighet (länsstyrelsen). Landskapsförbundens representanter företräder de finländska regionerna i EU:s regionkommitté. Många landskapsförbund har också egna fasta representationer i Bryssel utöver Finlands Kommunförbunds representation.

Landskapsförbunden har också representanter i Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter och dess regionala kammare. (Congress of Local and Regional Authorities of Europe, CLRAE).

Flera landskapsförbund är medlemmar i någon av de talrika europeiska regionala organisationerna. De viktigaste bland dessa är: Europeiska regionförsamlingen (Assembly of European Regions, AER), Konferensen för perifera och maritima regioner i Europa (Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe, CPMR), som är ett av de äldsta förbunden för geografiska specialområden samt Förbundet för europeiska gränsområden (The Association of European Border Regions, AEBR), som främjar samarbete mellan gränsområden.