Landskapsförbunden

Landskapsförbundens specialuppgifter

Utöver de två lagstadgade kompetensområdena finns det också många uppgifter som landskapsförbunden tar sig an och som är inriktade på den egna regionens särdrag.

​Sådana uppgifter är:

 • att främja näringslivet och turismen
 • att utveckla och samordna kulturell verksamhet, utbildning och hembygdsverksamhet
 • att marknadsföra landskapet
 • att sköta landskapets samtjänster inom den offentliga servicen
 • att utveckla miljö, trafik, energi och boende i myndighetsutövningen och övrig verksamhet
 • att verka för en bra och trivsam livs- och arbetsmiljö
 • att utföra undersökningar som gäller landskapet
 • att sköta frågor som gäller informationssamhället och informationstekniken
Mari Kuparinen

Mari Kuparinen

Utvecklingschef
Enheten för kundrelationer, kommunikation och internationella ärenden, Kundrelationsteamet
Ansvarsområden
 • Ledning av landskapens samarbete och nätverk
 • Projektet Landskapsförbunden – Lära och utvecklas tillsammans
 • Kundrelationsarbete
Läs mer om dessa teman