Landskapsförbunden

Landskapsförbundens specialuppgifter

Utöver de två lagstadgade kompetensområdena finns det också många uppgifter som landskapsförbunden tar sig an och som är inriktade på den egna regionens särdrag.

​Sådana uppgifter är:

  • att främja näringslivet och turismen
  • att utveckla och samordna kulturell verksamhet, utbildning och hembygdsverksamhet
  • att marknadsföra landskapet
  • att sköta landskapets samtjänster inom den offentliga servicen
  • att utveckla miljö, trafik, energi och boende i myndighetsutövningen och övrig verksamhet
  • att verka för en bra och trivsam livs- och arbetsmiljö
  • att utföra undersökningar som gäller landskapet
  • att sköta frågor som gäller informationssamhället och informationstekniken
Läs mer om dessa teman