Tvåspråkighet i samiska områden

Utöver nationalspråken finska och svenska omfattas vissa områden av kraven i den samiska språklagen.
 
Sedan 1992 har de samiska språken i Finland haft ställning som officiella språk inom samernas hembygdsområde. Det innebär att samerna har rätt att använda sitt modersmål i kontakten med myndigheter och offentlig sjukvård.

Språkrådet vid Sametinget ansvarar för förverkligandet av kraven i samiska språklagen. De arbetar med översättning, hjälper till med tolkningstjänster för myndigheter och följer hur kraven uppfylls i språklagen.
 

Länkar till samiska språklagen (1086/2003)

Förverkligande av språkliga rättigheter för samerna i kommunerna

Enligt samiska språklagen kan en person själv välja om de vill ha service på finska eller samiska när de sköter sina ärenden i kommunen. Språklagen gäller i kommunerna Enontekis, Enare, Sodankylä och Utsjoki samt i de samkommuner där någon av dessa kommuner är medlemmar.
 
Kommunerna ska se till att ärendet handläggs av en anställd som kan samiska om det efterfrågas. Kunnande i samiska kan beaktas vid rekrytering även om det inte är ett krav, men kunskaper i samiska kan också ställas upp som krav i rekryteringar där det krävs för skötande av uppgifterna, t.ex. för en lärare i samiska.