Kommuner och samkommuner

Bekanta dig med kommunernas och samkommunernas verksamhet. Vi erbjuder statistik, publikationer, kontaktuppgifter, kommunvapen och annan information om kommunerna och samkommunerna.

År 2022 har Finland sammanlagt 309 kommuner, av vilka 107 kallar sig stad och 202 kallar sig kommun. Här kan du bekanta dig med utvecklingen av antalet kommuner och kommunsammanslagningarna under 2000-talet.

Informationsprodukter och informationstjänster

Kommunförbundet erbjuder i enlighet kommun- och regionspecifika informationstjänster. Kommunförbundet gör också uppdateringsutredningar och årsstatistik bland annat om kommunernas förtroendevalda och organ.

lateral-image-right

Kommunsektorns kontaktinformation

​Kommunernas, sjukvårdsdistriktens, och andra viktiga samkommuners adresser, telefonnummer, webbadresser och övriga kontaktuppgifter.

lateral-image-left

Landskapsförbunden

Det finns 19 landskap i Finland, inklusive Åland. Landskapsförbunden på fastlandet är samkommuner.

lateral-image-right

Var tredje finländare bor i en tvåspråkig kommun

Finland har 33 tvåspråkiga och 16 svenskspråkiga kommuner.

lateral-image-left

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information