Grankulla

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Grankullavägen 10

Postadress

PB 52 02701 GRANKULLA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@kauniainen.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
235
Språkförhållande
Tvåspråkiga kommun, finsk majoritet

Grannkommuner

Vänorter

Danderyd
Sverige 1987
Pirita (Talllinnan kaupunginosa)
Estland 1998