Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kirkkokatu 2

Postadress

PB 4
85801
HAAPAJÄRVI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
haapajarvi@haapajarvi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
069
Språkförhållande
Finskspråkig