Kontaktuppgifter

Besöksadress

Haikolantie 16

Postadress

85410
SIEVI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@sievi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
746
Språkförhållande
Finskspråkig