Nivala

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

PB 10 85501 NIVALA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@nivala.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
535
Språkförhållande
Finskspråkig