Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

PB 10
85501
NIVALA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@nivala.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
535
Språkförhållande
Finskspråkig