Kontaktuppgifter

Besöksadress

Tähtelänkuja 1

Postadress

PB 40
86601
HAAPAVESI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
haapaveden.kaupunki@haapavesi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
071
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Älvsbyn
Sverige 1974
Zatec
Tjeckien 1994