Kontaktuppgifter

Besöksadress

Reisjärventie 8

Postadress

PB 5
85901
REISJÄRVI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
reisjarvi@reisjarvi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
691
Språkförhållande
Finskspråkig