Kontaktuppgifter

Besöksadress

Pappilanniementie 9

Postadress

13880
HATTULA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
hattulan.kunta@hattula.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
082
Språkförhållande
Finskspråkig