Kontaktuppgifter

Besöksadress

Keskustie 1

Postadress

36600
PÄLKÄNE

Telefonnummer
Allmän e-postadress
palkane@palkane.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
635
Språkförhållande
Finskspråkig