Kontaktuppgifter

Besöksadress

Rådhusgatan 34

Postadress

64260
KASKÖ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
info@kaskinen.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
231
Språkförhållande
Tvåspråkiga kommun, finsk majoritet

Grannkommuner

Vänorter

Namsos
Norge 1948
Hudiksvall
Sverige 1948
Maribo
Danmark 1947