Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kyrkvägen 2

Postadress

64200 
NÄRPES

Telefonnummer
Allmän e-postadress
staden@narpes.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
545
Språkförhållande
Tvåspråkig kommun, svensk majoritet

Vänorter

Akranes
Island
Bamble
Norge
Tönder
Danmark
Västervik
Sverige
Raivola
Ryssland