Kiuruvesi

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

PB 28 74701 KIURUVESI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kaupunginhallitus@kiuruvesi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
263
Språkförhållande
Finskspråkig