Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

PB 28
74701
KIURUVESI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kaupunginhallitus@kiuruvesi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
263
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Toksovo
Ryssland 1989
Mjölby
Sverige