Kontaktuppgifter

Besöksadress

Pohjolankatu 14

Postadress

PB 10
74101
IDENSALMI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@iisalmi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
140
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Pécel
Ungern 2006
Kirishi
Ryssland 1972
Guldborgsund
Danmark
Võru
Estland