Idensalmi

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Pohjolankatu 14

Postadress

PB 10 74101 IDENSALMI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@iisalmi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
140
Språkförhållande
Finskspråkig