Pyhäntä

Contacts

Besöksadress

Manuntie 2

Postadress

92930 PYHÄNTÄ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
pyhannankunta@pyhanta.fi

Local information

Kommunnummer
630
Språkförhållande
Finskspråkig