Kontaktuppgifter

Besöksadress

Myllyjärventie 1

Postadress

74200
VIEREMÄ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
viereman.kunta@vierema.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
925
Språkförhållande
Finskspråkig