Kontaktuppgifter

Besöksadress

Puustellintie 18

Postadress

72400
PIELAVESI

Allmän e-postadress
kunta@pielavesi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
595
Språkförhållande
Finskspråkig