Kontaktuppgifter

Besöksadress

Porvarintie 20 A 4

Postadress

PB 25
64701
ÖSTERMARK

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@teuva.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
846
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Cieszyn
Polen 1975
Orust
Sverige 1975