Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kristiinantie 3

Postadress

PB 16
64351
BÖTOM

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@karijoki.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
218
Språkförhållande
Finskspråkig