Siilinjärvi

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kasurilantie 1

Postadress

Kasurilantie 1 71801 SIILINJÄRVI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@siilinjarvi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
749
Språkförhållande
Finskspråkig

Grannkommuner