Kontaktuppgifter

Besöksadress

Asematie 4

Postadress

73100
LAPINLAHTI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@lapinlahti.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
402
Språkförhållande
Finskspråkig