Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

Luossa 1 a
99980
UTSJOKI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunnanvirasto@utsjoki.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
890
Språkförhållande
Finskspråkig

Grannkommuner