Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

Piiskuntie 2
99800
IVALO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
inari@inari.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
148
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Kuola
Ryssland 1968
Sõr-Varanger
Norge 2004
Petsamo
Ryssland
Nesseby
Norge 2008
Handan
Kina 2007