Enare

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

Piiskuntie 2 99800 IVALO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
inari@inari.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
148
Språkförhållande
Finskspråkig