Varkaus

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Ahlsröminkatu 6

Postadress

PB 208 78201 VARKAUS

Telefonnummer
Allmän e-postadress
varkauden.kaupunki@varkaus.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
915
Språkförhållande
Finskspråkig