Kontaktuppgifter

Besöksadress

Poikkitie 2

Postadress

58900
RANTASALMI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
rantasalmen.kunta@rantasalmi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
681
Språkförhållande
Finskspråkig