Kontaktuppgifter

Besöksadress

Mutalantie 2

Postadress

79600
JOROIS

Telefonnummer
Allmän e-postadress
joroinen.kunta@joroinen.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
171
Språkförhållande
Finskspråkig