Kontaktuppgifter

Besöksadress

Savonkatu 39

Postadress

PB 4
79101
LEPPÄVIRTA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@leppavirta.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
420
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Dovre
Norge 1985
Orissaare
Estland 1996
Schwerte
Tyskland 1992
Storfors
Sverige