Leppävirta

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Savonkatu 39

Postadress

PB 4 79101 LEPPÄVIRTA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@leppavirta.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
420
Språkförhållande
Finskspråkig