Forskningsprogrammet ARTTU2

Invånarundersökning 2017

Kommunförbundet genomför under våren 2017 en omfattande kommuninvånarenkät för att kartlägga kommuninvånarnas åsikter om bland annat hemkommunen, den kommunala servicen, beslutsfattandet och delaktigheten i ARTTU2-kommunerna. Enkäten erbjuder kommunerna forskningsdata till stöd för beslutsfattandet och verksamhetsutvecklingen.
 

Kommuninvånarenkäten 2017 är en fortsättning på ARTTU2-invånrenkäten som genomfördes våren 2015. Motsvarande omfattande kommuninvånarenkäter har genomförts inom det tidigare forskningsprogrammet för utvärdering av strukturreformen ARTTU​ och forskningsprogrammet KommunFinland 2004.

Enkätresultaten publiceras temavis.

 

Pressmeddelanden och nyheter

 

Också:

 

Forskningsprogrammet ARTTU2

centred-liftup