Forskningsprogrammet ARTTU2

Invånarundersökning 2017

Kommunförbundet genomför under våren 2017 en omfattande kommuninvånarenkät för att kartlägga kommuninvånarnas åsikter om bland annat hemkommunen, den kommunala servicen, beslutsfattandet och delaktigheten i ARTTU2-kommunerna. Enkäten erbjuder kommunerna forskningsdata till stöd för beslutsfattandet och verksamhetsutvecklingen.
 

Kommuninvånarenkäten 2017 är en fortsättning på ARTTU2-invånrenkäten som genomfördes våren 2015. Motsvarande omfattande kommuninvånarenkäter har genomförts inom det tidigare forskningsprogrammet för utvärdering av strukturreformen ARTTU​ och forskningsprogrammet KommunFinland 2004.

Enkätresultaten publiceras temavis.

 

Pressmeddelanden och nyheter

 

Också:

 

Forskningsprogrammet ARTTU2

centred-liftup
Marianne Pekola-Sjöblom

Förnamn
Marianne
Efternamn
Pekola-Sjöblom
Forskningschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2504
Mobiltelefon
+358 50 337 5634
Ansvarsområden
  • foskningsprogrammet för utvärdering av strukturreformen - ARTTU (programchef)
  • publikationsserien ACTA
  • kommunal demokrati och invånarundersökningar
  • nordisk jämförelser
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Demokratiteamet
Twitterkonto