Nätverk på svenska

Nätverket för informationshantering

Det svenska nätverket för informationshantering samlar dem som jobbar med informationshantering i kommunerna för att utbyta erfarenheter, få information och jobba med utvecklingen av informationshanteringen i kommunerna. På finska finns en aktiv diskussion på Teams, dit även medlemmarna i det svenska nätverket gärna får delta.

Anmäl intresse att delta genom att mejla Mattias Lindroth.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman