För dig som jobbar med integration på svenska

Integrationsdialog

Integrationsdialog är en svenskspråkig nätverksträff för alla som är involverade i integrationsarbetet. Vi samlas en gång per månad på Teams för att få information om ämnen och frågeställningar som är aktuella i det konkreta integrationsarbetet i våra tvåspråkiga kommuner. 

Bekanta dig gärna med Kommunförbundets projekt Integration på svenska.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Oscar Ohlis
+358 9 771 2230, +358 50 409 6010
Ansvarsområden
  • integration på svenska
  • arbetskraftsinvandring
  • kontaktytor
  • intressebevakning och utveckling av service för våra svensk- och tvåspråkiga kommuner
  • stärkande av tvåspråkigheten i Kommunförbundets utvecklingsprojekt
  • koordinering av nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner samt sekreterare för svenska delegationen
Läs mer om dessa teman