Integrationsnätverket

Integrationsnätverket är ett nätverk som samlar integrationskoordinatorerna och de svenska bildningsdirektörerna från de tvåspråkiga kommunerna.

Nätverket möts via teams ungefär fyra gånger per år och diskuterar aktualiteter inom det integrationspolitiska området. Nätverket är ett samarbete mellan Kommunförbundet och Folktinget.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Oscar Ohlis
+358 9 771 2230, +358 50 409 6010
Ansvarsområden
  • integration på svenska
  • arbetskraftsinvandring
  • kontaktytor
  • intressebevakning och utveckling av service för våra svensk- och tvåspråkiga kommuner
  • stärkande av tvåspråkigheten i Kommunförbundets utvecklingsprojekt
  • koordinering av nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner samt sekreterare för svenska delegationen
Läs mer om dessa teman