Förbundskongress

Föreningens ordinarie medlemsmöte, förbundskongress, hålls vart fjärde år i augusti–november efter kommunalvalet. Nästa förbundskongress hålls 13.11.2025 i Helsingfors.

Förbundskongressen 

  • behandlar den av styrelsen lämnade och av förbundsdelegationen godkända berättelsen över föreningens verksamhet efter föregående förbundskongress 
  • beslutar om arvoden och ersättningar till ledamöterna i förbundsdelegationen och 
  • väljer ledamöter till förbundsdelegationen och för varje ledamot en personlig ersättare för en mandattid som varar till följande ordinarie förbundskongress.

Bestämmelser om kommunernas ombud och röstetal vid förbundskongressen finns i Kommunförbundets stadgar. Anvisningar om deltagande i förbundskongressen skickas till kommunerna i början av år 2025. 

Öppna alla

Tid och plats

Förbundskongressen hålls torsdag 13.11.2025 på Scandic Grand Marina Congress Center.

Scandic Grand Marina Congress Center
Skatuddskajen 7
Helsingfors

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information