Kommunförbundets styrelse

Kommunförbundets styrelse representerar Kommunförbundet och ansvarar för förbundets förvaltning och ekonomi. Styrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Styrelsens mandatperiod går ut när förbundsdelegationen valt nästa styrelse. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden.

Kommunförbundets styrelse 2022-2025

Ordförande Lauri Lyly (SDP), Tammerfors
I vice ordförande Henrik Vuornos (Saml), Esbo
II vice ordförande Markku Rossi (C), Kuopio

Ledamöter

 • Ahola Lotta (Saml), Jämsä
 • Kummola Kalervo (Saml), Tammerfors
 • Talvitie Mari-Leena (Saml), Uleåborg
 • Vuornos Henrik (Saml), Esbo
 • Lyly Lauri (SDP), Tammerfors
 • Nahkuri Miia (SDP), Riihimäki
 • Räsänen Joona (SDP), Lojo
 • Lehtosalo-Lönnberg Eevakaisa (C), Sysmä
 • Rossi Markku (C), Kuopio
 • Kankaanniemi Toimi (Sannf), Jyväskylä
 • Pentikäinen Pia (Sannf), Suonenjoki
 • Lumela Meri (Gröna), Jyväskylä
 • Sauri Pekka (Gröna), Helsingfors
 • Korhonen Martti (VF), Uleåborg
 • Johansson Johan (SFP), Grankulla

Ersättare i inträdesordning

 • Kataja Sampsa (Saml), Björneborg
 • Kaunistola Mari (Saml), Björneborg
 • Vierunen Maarit (Saml), Helsingfors
 • Virsunen Jussi (Saml), Villmanstrand
 • Alatalo Juuso (SDP), Mynämäki
 • Valtanen Pirkko (SDP), Brahestad
 • Väätäinen Tuula (SDP), Kuopio
 • Jalonen Vesa (C), Euraåminne
 • Häggman Johanna (C), Forssa
 • Ylhäinen Taito (Sannf), Masku
 • Nieminen Mira (Sannf), Lahtis
 • Mustakallio Jaakko (Gröna), Tammerfors
 • Lintula Tiia (Gröna), Träskända
 • Järvinen Anni (Vas.), Joensuu
 • Brännkärr Malin (RKP), Kronoby

Styrelsen har ett arbetsutskott som har i uppgift att bereda frågor som ska behandlas i styrelsen och sköta andra uppgifter som styrelsen ålägger utskottet. Följande styrelsemedlemmar sitter i arbetsutskottet: ordf. Lauri Lyly (SDP), I vice ordf. Henrik Vuornos (Saml), II vice ordf. Markku Rossi (C), Johan Johansson (SFP), Toimi Kankaanniemi (Sannf), Martti Korhonen (VF) och Meri Lumela (Gröna).

Styrelsen sammanträder enligt följande år 2024:

15.2.2024 kl. 10
21.3.2024 kl. 10
25.4.2024 kl. 10
23.5.2024 kl. 9
22.8.2024 kl. 10
26.9.2024 kl. 10
31.10.2024 kl. 10
28.11.2024 kl. 10
12.12.2024 kl. 10

Styrelsens mötesspråk är finska. Styrelsens föredragningslistor och protokoll skrivs på finska. Styrelsens protokoll och den senaste föredragningslistan publiceras på webben.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information