Användningen av Kommunförbundets heders- och förtjänsttecknen

De heders- och förtjänsttecken som beviljas av Finlands Kommunförbund bärs vid kommunala fester, landskapsfester och riksomfattande fester samt vid fester och jubileumsmöten som arrangeras av Finlands Kommunförbund. Tecknen i miniatyr är avsedda att bäras vid privata fester och till vardags.

Antingen bärs enbart Kommunförbundets heders- och förtjänsttecken eller så bärs de tillsammans med statliga utmärkelsetecken, och Kommunförbundets tecken placeras då i rad efter de statliga eller nedanför dessa.

Heders- och förtjänsttecknen eller miniatyrtecknen fästs till vänster på bröstet på festdräkten eller vardagsklädseln. Om en person har tagit emot Finlands Kommunförbunds heders- eller förtjänsttecken av olika valörer ska endast det högsta av dessa bäras. Vid fester utomhus kan heders- och förtjänsttecknen bäras på ytterrocken eller kappan.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information