Nätverk och evenemang

Kommunen skapar grunden. Kommunförbundets nätverk och evenemang stöder kommunerna.

Våra nätverk erbjuder kompetens och utbyte av erfarenheter som stöd i det dagliga arbetet. Du kan också delta i intressebevakningen. Tillsammans har vi större genomslagskraft!

Nätverken och evenemangen är tjänster som riktar sig till våra medlemmar och avtalskunder och de är mötesplatser för ömsesidig påverkan och utveckling.

Nätverk

Bland våra centrala nätverk finns:

  • kommuntypsnätverk och nätverk för avtalskunder
  • nätverk för sektorledningen
  • service- och yrkesgruppsspecifika nätverk
  • internationella nätverk
  • övriga nätverk

Bekanta dig närmare med våra nätverk i menyn till vänster.

Evenemang

Vi ordnar årligen hundratals målgruppsspecifika evenemang som främjar debatt och nätverkande. Många av evenemangen ordnas i samarbete med förbundskoncernens bolag och våra kommunpartner.

Du kan bekanta dig närmare med Kommunförbundets och förbundskoncernens evenemang i evenemangskalendern. Där kan du leta fram evenemang inom ditt område och välja de mest intressanta.

Bland våra viktigaste evenemang märks

Läs mer om Kommunförbundets och förbundskoncernens evenemang i evenemangskalendern Där kan du söka efter evenemang inom ditt område och välja de mest intressanta.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information