Nätverk och evenemang

Nätverken och evenemangen är tjänster som riktar sig till våra medlemmar och avtalskunder och de är mötesplatser för ömsesidig påverkan och utveckling.

Nätverk

Våra tiotals nätverk samlar kommunala aktörer från hela landet.

Våra plattsformsbaserade nätverk är bland annat

  • kommuntypsnätverket
  • sektor- och verksamhetsspecifika nätverk
  • Internationella nätverk
  • projektnätverk
  • utvecklingsnätverken samt
  • öppna nätverk

Våra nätverk gör det möjligt att möta varandra på ett naturligt sätt och stöder partnerskapet. De är platser och arenor för samarbete och ömsesidig förståelse mellan kommunala aktörer.

Sådana nätverk är bland annat

Evenemang

Vi har årligen och månatligen ett flertal evenemang med program som främjar dialog och nätverkande. Evenemangen kan vara återkommande eller unika. Många av evenemangen ordnas gemensamt av Kommunförbundets koncern och våra kommunpartner.

Bland våra viktigaste evenemang märks bland annat

Läs mer om Kommunförbundets och förbundskoncernens evenemang i evenemangskalendern Där kan du söka efter evenemang inom ditt område och välja de mest intressanta.