Kommunförbundets medlemstjänster

Rådgivningstjänster

Rådgivningens tjänster är personliga och digitala sakkunnigtjänster för våra medlemmar, avtalskunder och andra kunder. Rådgivningens tjänster är

  • allmänna rådgivningstjänster
  • personliga rådgivningstjänster för kommuner samt
  • sakkunnig- och konsultationstjänster.

Allmänna rådgivningstjänster

Våra allmänna rådgivningstjänster består av information som förmedlas via webben och digitala sakkunnigtjänster för medlemmar och avtalskunder samt intressentgrupper. Sådana tjänster är bland annat:

Medlemsrådgivningen

Medlemsrådgivningen är personlig service som riktar sig till våra medlems- och avtalskunder. Våra sakkunniga svarar på frågor och förfrågningar om tjänster från kommunernas ledning, tjänsteinnehavare och experter.

Tjänsterna är i regel avgiftsfria men de kan också fastställas som avgiftsbelagda bland annat om förfrågan kräver mer resurser eller överskrider den tidsgräns som anges i servicebeskrivningen. Vår sakkunniga, kompetenta och personliga rådgivning är i praktiken alltid avgiftsfri för kommunerna om besvarandet av förfrågan inte kräver mer än en timmes (1h) arbete.

Sakkunnig- och konsultationstjänster

Våra sakkunnig- och konsultationstjänster är särskilt krävande, skräddarsydda och i regel avgiftsbelagda sakkunnigtjänster. Dessa tjänster förutsätter alltid ett uppdrag. Uppdraget avtalas mellan parterna på förhand och i enlighet med de principer och den prislista som Kommunförbundets styrelse har godkänt.

Vid frågor som gäller rådgivningen, kontakta oss med hjälp av blanketten.

Elina Laamanen

Kundrelationschef
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat, Kundrelationsteamet
+358 9 771 2144, +358 40 194 0229
Ansvarsområden
  • utveckling av Kommunförbundets kundrelationsarbete och nätverk