Kommunförbundets medlemstjänster

Rådgivningstjänster

Kommunen skapar grunden. Kommunförbundets rådgivningstjänst stöder kommunerna.

Du som är beslutsfattare eller aktör i kommunsektorn: Stötte du på ett problem i arbetet? Behöver du råd? Fråga våra sakkunniga! Kommunförbundets rådgivningstjänst erbjuder råd som bygger på gedigen kompetens.

Rådgivningens tjänster är personliga och digitala sakkunnigtjänster för våra medlemmar, avtalskunder och andra kunder. Rådgivningens tjänster är

  • allmänna rådgivningstjänster
  • personliga rådgivningstjänster för kommuner samt
  • sakkunnig- och konsultationstjänster.

Allmänna rådgivningstjänster

Våra allmänna rådgivningstjänster består av information som förmedlas via webben och digitala sakkunnigtjänster för medlemmar och avtalskunder samt intressentgrupper. Sådana tjänster är bland annat:

Medlemsrådgivningen

Medlemsrådgivningen är personlig service som riktar sig till våra medlems- och avtalskunder. Våra sakkunniga svarar på frågor och förfrågningar om tjänster från kommunernas ledning, tjänsteinnehavare och experter.

Tjänsterna är i regel avgiftsfria men de kan också fastställas som avgiftsbelagda bland annat om förfrågan kräver mer resurser eller överskrider den tidsgräns som anges i servicebeskrivningen. Vår sakkunniga, kompetenta och personliga rådgivning är i praktiken alltid avgiftsfri för kommunerna om besvarandet av förfrågan inte kräver mer än en timmes (1h) arbete.

Sakkunnig- och konsultationstjänster

Våra sakkunnig- och konsultationstjänster är särskilt krävande, skräddarsydda och i regel avgiftsbelagda sakkunnigtjänster. Dessa tjänster förutsätter alltid ett uppdrag. Uppdraget avtalas mellan parterna på förhand och i enlighet med de principer och den prislista som Kommunförbundets styrelse har godkänt.

Vid frågor som gäller rådgivningen, kontakta oss med hjälp av blanketten.