Kommunförbundets medlemstjänster

Rådgivningstjänster

Kommunen skapar grunden. Kommunförbundets rådgivningstjänst stöder kommunerna.

Du som är beslutsfattare eller aktör i kommunsektorn: Stötte du på ett problem i arbetet? Behöver du råd? Fråga våra sakkunniga! Kommunförbundets rådgivningstjänst erbjuder råd som bygger på gedigen kompetens.

Rådgivningens tjänster är personliga och digitala sakkunnigtjänster för våra medlemmar, avtalskunder och andra kunder. Rådgivningens tjänster är

  • allmänna rådgivningstjänster
  • personliga rådgivningstjänster för kommuner samt
  • sakkunnig- och konsultationstjänster.

Allmänna rådgivningstjänster

Våra allmänna rådgivningstjänster består av information som förmedlas via webben och digitala sakkunnigtjänster för medlemmar och avtalskunder samt intressentgrupper. Sådana tjänster är bland annat:

Medlemsrådgivning

Vår medlemsrådgivning är personlig rådgivning som riktar sig till våra medlems- och avtalskunder. Våra sakkunniga ger kommunernas ledning, tjänsteinnehavare och sakkunniga råd och svar på frågor.

Dessa tjänster är avgiftsfria för våra medlems- och avtalskunder, när tjänsten inte kräver mer tid än vad som betraktas som en normal arbetsinsats av en sakkunnig (2 timmar per begäran).

Sakkunnig- och konsultationstjänster

Våra sakkunnig- och konsultationstjänster är särskilt krävande, skräddarsydda och i regel avgiftsbelagda sakkunnigtjänster. Dessa tjänster förutsätter alltid ett uppdrag. Uppdraget avtalas mellan parterna på förhand och i enlighet med de principer och den prislista som Kommunförbundets styrelse har godkänt.

Vid frågor som gäller rådgivningen, kontakta oss med hjälp av blanketten.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information