Kommunförbundets årsberättelse 2017

En bredare syn på välfärden

Kommuninvånarnas välfärd beror inte enbart på den hjälp som social- och hälsovården erbjuder, den är summan av många detaljer i vardagen. Detaljerna faller emellertid inte på plats av sig själv, arbetet söker fortfarande sin form i många kommuner.

Kommunförbundet har tagit emot utmaningen med inspiration från Kuopio stads framstegsvänliga arbete för välfärden. Hösten 2017 satte Kommunförbundet igång nätverksprojektet Kommunen som välfärdsfrämjare som är en del av utvecklingsprogrammet Kommunerna 2021.

Syftet är att vidga välfärdstänkandet genom att omsätta det i praktiken.

– Välfärden borde ligga på alla kommunanställdas bord. Alla, från den som sandar gångbanor till bibliotekarien, ska ha samma fokus. Vårt projekt fokuserar på all annan verksamhet i kommunen utom social- och hälsovården. Välfärden gäller mycket mer än bara de mest uppenbara områdena, säger Ville Nieminen, projektchef på Kommunförbundet.

ville Nieminen

 

Sprida god praxis

I projektet Kommunen som välfärdsfrämjare främjar Kommunförbundet välfärden via ledarskap, god praxis, prognostisering och kontaktytor.

Projektet finansieras av FM och SHM och Kommunförbundet deltar i det genom att sprida välbeprövade metoder.

År 2017 var huvudtemat välfärdsledning. Temat byts två gånger om året tills projektet avslutas i slutet av 2019. Kommunförbundet hjälper de medverkande 26 kommunerna och två aktörerna på landskapsnivå genom att lyssna, sparra och sprida information.

I verkstäder skräddarsydda för kommunerna kan deltagarna dryfta aktuella frågor, som till exempel välfärdens roll i kommunens strategi. I kommunernas gemensamma projektnätverk kan Kommunförbundet erbjuda ett forum för kommunernas interna växelverkan och bidra med stödmaterial. Kommunerna har haft särskilt god nytta av videor och diapresentationer för delning av information inom de egna organisationerna.

Framtidsvisionen förutsätter utveckling

Enligt Nieminen är det en utmaning att främja välfärden och kommunerna behöver uppmuntran.

– Välfärden kommer även i framtiden att vara kommunernas viktigaste uppgift, och den behöver främjas, men verksamhetsfältet kommer att ändras. Därför vill Kommunförbundet vara med och utveckla och erbjuda verktyg för arbetet.

Genom utvecklingsarbetet kan utmaningarna förvandlas till fungerande lösningar.

– I framtiden kan det till och med dyka upp nya yrken för att främja välfärden på ett nytt sätt i kommunerna, säger Nieminen.

 

Läs fler utvecklingsberättelser från år 2017:

Kontaktytorna mellan kommunerna och landskapen visualiserades: Kommunförbundets förändringsstöd utgår från kundernas behov

Fastighetsskatten förändras efter kommunernas önskan

lateral-image-left
lateral-image-right
tags