Nätverksprojektet Kommunen som välfärdsfrämjare

Välfärdsprognostisering

Kommunförbundet leder under hösten 2018 och våren 2019 en prognostiseringsprocess i två delar för nätverksprojektet Kommunen som välfärdsfrämjare.

Målet är att under hösten utreda vad främjande av välfärden betyder ur kommuninvånarnas synvinkel i framtiden, år 2030. I praktiken kommer höstens projekt att handla om att observera och samla in förändringfenomen eller så kallade svaga signaler på en elektronisk plattform i kommunernas egna team. I december sammanställs det insamlade materialet tillsammans till teman för vårens projektarbete.

Höstens arbete fortsätter på våren med frågan hur kan olika aktörer främja kommuninvånarnas välfärd i framtiden, år 2030? Frågan dryftas under tre workshoppar på våren.

 Processen utmynnar i

  • Fyra scenarier om välfärd i framtiden ur kommuninvånarnas synvinkel
  • Kunskap om hur de olika scenarierna påverkar olika invånargrupper
  • Olika aktörsgruppers åtgärdsförslag för främjande av kommuninvånarnas välfärd

I slutet av våren kommer nätverkets kommuner att få möjlighet att i regionala workshoppar ytterligare bearbeta sina respektive genomförandeplaner utifrån de gemensamma scenarierna.

Monitor för prognostiseringsprocessen är Tuula Jäppinen, innovationsexpert vid Kommunförbundet.

Datum för workshopparna:

11.10 kl. 9-12 Workshop: genomgång av prognostiseringsprocessen och insamlingen av förändringssignaler

11.12 Workshop: indelning av signalerna i kluster under ett nätverksseminarium

5.2 kl. 10-14 

5.3 kl. 10-14

9.4 kl. 10-14

tags