Nätverk på svenska

Nätverket för nationalspråksnämnderna

Kommunförbundet och Folktinget har under våren 2022 skapat ett nytt nätverk för presidierna i de tvåspråkiga välfärdsområdenas nationalspråksnämnder. Tanken med nätverket är att skapa samarbetsstrukturer mellan välfärdsområdena och vara ett bollplank.

Folktinget och Kommunförbundet har också en bred arbetsgrupp som arbetar med frågor om vård på svenska (VPS). Vi har bl.a. gett ut ett Stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Nätverket koordineras av utvecklingschef Emilia Mattsson Nortamo och Robin Lindberg.

Materialet kan laddas ner här.

Mall för förvaltningsstadga för välfärdsområden

Stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena

Emilia Mattsson

Emilia Mattsson Nortamo

Utvecklingschef
Svenska enheten, Svenska teamet
+358 9 771 2289, +358 50 598 8594
Ansvarsområden
  • intressebevakning och utveckling av service för våra svensk- och tvåspråkiga kommuner
  • stärkande av tvåspråkigheten i Kommunförbundets utvecklingsprojekt
  • koordinering av nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner samt sekreterare för svenska delegationen