Pilotförsök inom nätverksprojektet Utbildning som tjänst (KOPA)

I nätverksprojektet Utbildning som tjänst deltar tretton regionala pilotförsök runt om i Finland. Pilotförsöken består av samarbetsområden som bildats av flera kommuner eller utbildningsanordnare. Sammanlagt deltar 44 kommuner, 8 samkommuner för utbildning, 4 aktiebolag samt en enskild yrkeshögskola och ett affärsverk i projektets pilotgrupper. 

I pilotförsöken granskas i första hand anordnandet av den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen samt det fria bildningsarbetet. De regionala pilotprogrammens mål kan dock också omfatta samarbeten där allt från småbarnspedagogiken till högskolorna ingår.

Utbildning som tjänst -pilotförsöken:

Järviseutu

Organisationer som deltar: Alajärvi (ansvarsorganisation), Evijärvi, Lappajärvi, Vindala och yrkesinstitutet Järviseudun ammatti-instituutti

Nyckelord för utvecklingsarbetet: samarbete mellan gymnasier, resurser på andra stadiet och nätundervisning

Kontaktperson: Esa Kaunisto, bildningsdirektör, Alajärvi stad

 

Södra Savolax

S:t Michel, Pieksämäki, Etelä-Savon Koulutus Oy och S:t Michels stads affärsverk Otavia

Flexibla utbildningsmodeller, nätundervisning och välbefinnande

Virpi Siekkinen, bildningsdirektör, S:t Michels stad

 

Östra Nyland

Borgå, Askola, Lappträsk, Lovisa, Sibbo och Careeria Oy

Flexibla utbildningsmodeller, nätundervisning och samarbete mellan utbildningsstadier (grundskola, andra stadiet och yrkeshögskola)

Minna Öhman, utvecklingschef, Borgå stad

 

Egentliga Tavastland

Loppi, Hausjärvi, Tavastehus och Riihimäki

Distansundervisning inom grundläggande utbildning, nätundervisning och lärare som en gemensam resurs

Mika Silvennoinen, bildningsdirektör, Loppi kommun

 

Mellersta Savolax

Varkaus, Jorois, Leppävirta, yrkesinstitutet Savon ammattiopisto, yrkeshögskolan Savonia och Navitas Kehitys Oy

Arbetslivets utvecklingsbehov, samarbete mellan gymnasier och samarbete mellan utbildningsstadier (andra stadiet och yrkeshögskola)

Timo Tuunainen, bildningsdirektör, Varkaus stad

 

Mellersta Finland

Jyväskyläs samkommun för utbildning Gradia, Joutsa, Jämsä, Kuhmois, Laukas och Muurame

Flexibla utbildningsmodeller, samarbete på andra stadiet och arbetslivets kompetensbehov

Taina Saarikko, utvecklingschef, Jyväskyläs samkommun för utbildning Gradia

 

Birkaland

SASKY, Ikalis, Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Parkano och Tavastkyro

Gemensamma resurser på andra stadiet, samarbete mellan utbildningsstadier (grundläggande utbildning, andra stadiet och fritt bildningsarbete) och nätundervisning

Pekka Simberg, direktör, rektor, SASKY

 

Norra Satakunta

Kankaanpää, Honkajoki och samkommunen för utbildning Sataedu

Gemensamma resurser på andra stadiet, samarbete mellan gymnasier, nätundervisning och kommunfusion

Jukka-Tapio Laine, rektor, Kankaanpää stad

 

Sydösterbotten

Kauhajoki, Kauhajoki medborgarinstitut, Panula-institutet, samkommunen för utbildning Vuoksi, Sydösterbottens näringsväsende och Östermark

Flexibla utbildningsmodeller, gemensamma resurser på andra stadiet och arbetslivets kompetensbehov

Lari Marjamäki, direktör för fostran och utbildning och Pirjo-Leena Ketola, högskoleombud, Kauhajoki stad

 

SÖFUK och Närpes

SÖFUK och Närpes

Samarbete mellan utbildningsstadier (grundläggande utbildning, andra stadiet och fritt bildningsarbete) och arbetslivets kompetensbehov

Ann-Maj Björkell-Holm, affärsutvecklingschef, SÖFUK

 

Torneälvsdalen

Kemi-Tornedalens samkommun för utbildning Lappia, Pello, Övertorneå och Garantiaktiebolaget för enhetsskolan Ylitornion Yhteiskoulu

Flexibla utbildningsmodeller, samarbete på andra stadiet, samarbete mellan gymnasier och arbetslivets kompetensbehov

Tuomo Palokangas, innovationsdirektör, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

 

Övre Savolax

Samkommunen för utbildning Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Idensalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Rautavaara, Pielavesi, Sonkajärvi och Vieremä.

Arbetslivets utvecklingsbehov, flexibla utbildningsmodeller, samarbete mellan utbildningsstadier (andra stadiet och yrkeshögskola) och nätundervisning

Niina Puumalainen, utvecklingsdirektör, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

 

Östnyland

Borgå, Kotka, Lovisa och Sibbo

Samarbete mellan gymnasier och nätundervisning

Anders Nordström, rektor, Lovisa stad

 

Läs presentationen av nätverksprojektet Utbildning som tjänst.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman