Pressmeddelande, 

Årets barnskyddspris gick till Nurmijärvi för tidiga insatser

(Kommunförbundet informerar 27.3.2014) Nurmijärvi kommuns verksamhetsmodell för tidigt öppet samarbete inom barnskyddet belönades som bästa kommunala barnskyddsinsats. Förtjänstfulla kommunala barnskyddsinsatser prisbelönades vid seminariet för socialvårdsledningen som hölls den 27 mars i Kommunernas hus i Helsingfors. 

 

Nurmijärvi kommun har aktivt utvecklat socialarbetet, barnskyddet och välfärdstjänsterna för barn som en del av hela kommunens servicekultur. Kommunen har i stor omfattning utbildat personalen när det gäller tidigt öppet samarbete och dialog. Genom verksamhetsmodellen har man lyckats skapa en ny samarbetskultur inom barnskyddsverksamheten och för förebyggande åtgärder och tidigt stöd.

 

– Nurmijärvi har arbetat målmedvetet för att kommunens strategiska mål ska kunna förverkligas i det praktiska arbetet. Kommunen medverkar i riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt och utnyttjar resultaten för att utveckla den egna verksamheten. I Nurmijärvi har man förverkligat ett sådant mångprofessionellt och mångsektoriellt samarbete som borde vara målet i hela landet, sade basserviceminister Susanna Huovinen när hon överlät priset vid seminariet.

 

Modellen bygger på arbetsredskap som fokuserar på delaktighet, lyssnande och närståendenätverk. Barnen är också delaktiga i det praktiska arbetet från första början. Verksamhetsmodellen har haft effekter på all verksamhet inom välfärdstjänsterna för barn.

 

Hedersomnämnanden till Esbo och Raumo

Finlands Kommunförbund, Huoltaja-Säätiö och Centralförbundet för Barnskydd gav dessutom två hedersomnämnanden till förtjänstfulla aktörer och utvecklare inom barnskyddsarbetet. Espoon Poijupuisto och flickgruppen i Raumo (Rauman nuorten tyttöjen kasvuryhmä) belönades med hedersomnämnanden.

 

Poijupuistos barnskyddstjänster erbjuder stöd med låg tröskel för 13–17-åriga klienter inom barnskyddet i Esbo och deras familjer. I serviceurvalet ingår tjänster både inom öppenvård och vård utom hemmet. Man arbetar på ett kundorienterat och delaktighetsfrämjande sätt. Syftet är att erbjuda stödtjänster så att den unga kan återvända hem och bo i sin egen familj.

 

Med hjälp av Poijupuisto har de unga fått hjälp i ett tidigare skede och på så sätt har omhändertaganden kunnat förebyggas. Genom arbetet har omhändertagna unga också kunnat återvända hem och omhändertagandet har kunnat avslutas. Samtidigt har utskrivningsprocesserna lyckats i större utsträckning än tidigare.

 

Flickgruppen i Raumo riktar sig till 11–13-åriga flickor. I gruppen får man stöd för att växa till kvinna och stärka sin självaktning. Avsikten är att stödja flickorna att utveckla sin kvinnliga identitet, stärka deras självkänsla och förebygga depression.

 

Gruppen har gett flickorna fler sociala kontakter och vänner, deras sociala relationer har utvecklats och de har lärt sig att ta större hänsyn till andra människor. Flickornas självkänsla har också förbättrats och självkännedomen har ökat. Budskapet till flickorna i gruppen är att de är alla värdefulla.

 

Sammanlagt 18 barnskyddsinsatser på olika håll i landet tävlade om det kommunala barnskyddspriset. Priset och hedersomnämnandena beviljades av Finlands Kommunförbund, Huoltaja-Säätiö och Centralförbundet för Barnskydd.

 

 

Närmare upplysningar:

 

Nurmijärvis verksamhetsmodell för tidigt öppet samarbete:

Mervi Herola, chef för familje- och socialservicen i Nurmijärvi, tfn 040 317 2210

Olli Laiho, sektorsakkunnig (nätverk), tfn 040 317 4105

 

Poijupuisto barnskyddstjänster, Esbo:

Leena Wilén, chef, specialtjänster för barn, Esbo stad, tfn 09 8164 0325

 

Flickgruppen Nuorten tyttöjen kasvuryhmä, Raumo:

Auli Frimodig, chef för familjecentrets service, Raumo stad, Familjecentret, tfn 050 5690424

 

Laura Lindeberg, ministerns specialmedarbetare, tfn 040 826 8292

Aila Puustinen-Korhonen, sakkunnig, Kommunförbundet, tfn 050 344 6884
Ulla Salonen-Soulié, verksamhetsledare för Huoltaja-säätiö, tfn 09 771 2186
Hanna Heinonen, programdirektör, Centralförbundet för Barnskydd, tfn 040 838 4027

Etiketter