Nurmijärvi

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Keskustie 2 B

Postadress

PB 37 01901 NURMIJÄRVI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@nurmijarvi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
543
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Rapla
Estland
Lilla Edet
Sverige