Pressmeddelande, 

Finlands kommuntidning Fikt satsar på digital utveckling

(Kommunförbundet informerar 29.9.2014) Finlands kommuntidning Fikt förnyas, och målen är satta högt. En projektgrupp arbetar som bäst med att skapa en alldeles ny, svenskspråkig plattform för kommunsektorn. Plattformen, som går under arbetsnamnet Kommuntorget, blir en digital träffpunkt för alla som intresserar sig för det kommunala.


Video: Intervju med Kristina Wikberg

Målsättningen med den nya digitala tjänsten är att erbjuda en plats för en levande, aktiv dialog om kommuner och samhälle på svenska.

− Vi har redan länge talat om att blir mer interaktiva - om att informera mindre och kommunicera mer. Vi önskar skapa en direktkontakt med våra läsare och samarbetsparter, samtidigt som vi erbjuder kommuner, andra medier eller tredje sektorn möjligheten att föra fram sina egna nyheter via oss, säger Kristina Wikberg chefredaktör och direktör för enheten för svenska och internationella ärenden vid Kommunförbundet.

Tanken är att erbjuda de enskilda diskussionerna om kommunerna på svenska ett torg, Kommuntorget. Innehållet kommer att bestå av nyheter i realtid från hela kommunsektorn, djuplodande reportage som förklarar bakgrunden, bloggtexter från olika aktörer, visualiseringar och interaktiva verktyg samt länkar till sociala medier.

Innehållet kommer att produceras både av Kommunförbundets egna journalister och av andra samarbetspartner, så att torget kan erbjuda ett ständigt nyhetsflöde från alla orter i Svenskfinland. Kommuntorget vill samla upp allt viktigt som händer i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna.

Papperstidning blir torg på nätet

I och med utvecklingen kommer Fikt som papperstidning stegvis att övergå till det digitala. Den nya digitala produkten beräknas vara färdig år 2017 och då kommer också papperstidningen Fikt i sin nuvarande form att upphöra.

− Min vision är att nå ut till våra läsare varje dag, dygnet runt - inte bara var femte vecka som vi gör med papperstidningen Fikt. Vi vill övergå från en sporadisk till en vardaglig kontakt med läsarna genom att samla upp relevanta händelser från hela kommunfältet. Jag vill att vi också via våra sakkunniga på Kommunförbundet mer än idag kan bidra till samhällsdebatten på svenska i ett snabbare tempo och på det sättet ge ett mervärde för den som är intresserad av samhällsfrågor, säger Wikberg.

Kommuntorget kommer att byggas upp gradvis med olika byggklossar som testas. Man vill ge den tid som krävs för läsarna att vänja sig vid nya e-tjänster.

− Vi tror ändå att Kommuntorget är framtiden. På längre sikt hoppas jag att torget kan bidra till ett ökat intresse för samhälle och politik också hos dem som i dag inte är så insatta.

Närmare upplysningar:

Kristina Wikberg, chefredaktör för Fikt och direktör för enheten för svenska och internationella ärenden, Kommunförbundet, tfn 050 3780466. Wikberg är anträffbar för kommentarer per telefon må 29.9 kl. 13-14.

 

Det är också fritt fram att använda valda delar av intervjun eller intervjun i sin helhet med Wikberg, som finns länkad här.

Etiketter