Pressmeddelande, 

Kommunförbundet kallar kommundirektörer till gemensamt nätverk

(Kommunförbundet informerar 4.11.2014) Kommunförbundet vill ytterligare stärka nätverkssamarbetet med kommundirektörerna. Kommunförbundet vill inleda en ny samarbetsform och har därför kallat en regionalt representativ grupp kommundirektörer till att påverka i aktuella frågor. Nätverket, kallat Grupp 44, består av direktörer för olika typs kommuner och de ska sparra Kommunförbundet och varandra när det gäller intressebevakning, utvecklingsverksamhet och service.

​– Vi intensifierar interaktionen med kommundirektörerna i syfte att bättre kunna lyfta fram situationer och synpunkter från så olika kommuner som möjligt när det gäller att bereda sig på aktuella utmaningar inom intressebevakningen, berättar Kommunförbundets verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Gruppen ska dessutom lyfta fram utmaningar och synpunkter i den kommunala ledningens vardag, med vilka kommunerna kan påverka beredningen av Kommunförbundets styrelsearbete. Den för också en dialog om förändringsfenomen på kommunfältet, hur de kan förutses och hur kommunerna kan reagera på dem tillsammans med Kommunförbundet.

Grupp 44 har fått sitt namn av att det är 44 kommundirektörer som kallas till nätverket. En tredjedel av platserna byts ut per mandatperiod.

– Avsikten är att alla kommundirektörer ska erbjudas möjligheten att delta i gruppens verksamhet i tur och ordning, framhåller Mäki-Lohiluoma.

Nätverket består av 42 kommundirektörer som Kommunförbundet kallat. Dessutom reserveras en plats för ordföranden för Finlands Kommundirektörer rf och en plats för Ålands kommuner. För varje medlem utses en personlig ersättare.

Gruppen sammankommer fem (5) gånger under den första mandatperioden som pågår 1.11.2014–31.12.2015. Verksamhetsmodellen för gruppen utvärderas och utvärderingsresultatet och riktlinjerna för den fortsatta verksamheten tas upp till diskussion på Kommundirektörsdagarna i augusti 2015.

Närmare upplysningar:
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, verkställande direktör, tfn 050 364 7883
Markus Pauni, utvecklingschef, tfn 050 439 5612

Tags